RSS

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

GÖREVLERİ

Günümüzdeki önemi her geçen gün artan halkla ilişkiler ve tanıtım çalışmaları çerçevesindeki her türlü tanıma ve tanıtma sürecinde aktif yer alan birim: üniversitenin gereksinimleri doğrultusunda talep edilen tüm organizasyonlarıın (açılış töreni, akademik giysi töreni, mezuniyet töreni, seminer, konferans, sempozyum, panel vb) gerçekleştirilmesinde, kurum içi ve kurum dışı düzenlenen seminer, konferans, tanıtım fuarları vb. etkinliklerde katılımcı olarak yer alınmasında, üniversitenin vizyonuna ve misyonuna uygun projeler üreterek çeşitlendirmek ve geliştirmek, kurum içi ve kurum dışı hedef kitlelere kurum kültürünü yansıtarak Abant İzzet Baysal Üniversitesi kimliğinin ulusal ve uluslararası alanda en doğru şekilde ifade bulması için uzman ekiple birlikte çalışmalarını sürdürmektedir.

 

© 2012 - AİBÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Tasarım&Edit Fatih PEKER