RSS

Grafik Tasarım

GRAFİK TASARIM NEDİR?

Grafik tasarım bir mesajı iletmek için metnin ve görsellerin algılanabilir ve görülebilir bir düzlemde organize edilmesidir. Baskı, ekran, hareketli film, animasyon, iç mimari, paketleme gibi birçok ortamda uygulanabilir. Temel ilkeleri hizalama, denge, karşıtlık, vurgulama, hareket, görüntü, oran, yakınlık, tekrarlama, ritm, ve birliktir.
Tasarlamak sözcüğü ile de; işaretlemek, iz bırakmak, not etmek, altını çizmek, konuya damga vurmak, özgün olmak, tek olmak, belirginleştirmek, ayrıştırmak eylemleri vurgulanıyor. Grafik ve Tasarım yapabilmek için bilgisayar teknolojisini kullanabilmek yetmez. Grafik tasarımcısının desen bilgisi ve grafik sanatları bilmesi yani sanatçı olması gerekir. Bu sanatta ben yaptım oldu anlayışına yer yoktur.
Grafik tasarım, popüler ve pratik bir sanattır; uygulamalı ve eski zamanlara ait bir sanattır. Basitçe söyleyecek olursak, fikirleri görselleştirme sanatıdır.

GRAFİK TASARIM NELERİ KAPSAR?

Bülten, broşür, afiş, tanıtım kitabı, tarihçe kitabı, yöneticiler albümü, görsel kitaplar, davetiye, kartvizit, takvim, kokart, amblem, logo, antetli kağıt, teşekkür vb. belgeler, el ilanı, gazete, bilboard, kit dosyaları, özel amaçlı yayınlar vs. gibi baskıya yönelik işleri grafik/tasarımının hazırlanması ve baskısının yaptırılmasıdır.

AİBÜ'DE GRAFİK TASARIM

1)Rektörlüğümüzün her türlü grafik/tasarım ve baskı işinin yapılması ve takip edilmesi,
2)Afiş, broşür, davetiye, kokart, amblem, logo, antetli kağıt, el ilanı, bilboard, kit dosyaları, özel amaçlı yayınlar
vs. gibi baskıya yönelik işleri grafik/tasarımının hazırlanması ve baskısının yaptırılmasıdır.
3)Üniversitemiz, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün web sayfasının tasarımı ve takibi.

 

© 2012 - AİBÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Tasarım&Edit Fatih PEKER