RSS

Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

YETKİLERİ

Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin yerel, ulusal ve uluslararası alanda vizyonunu en iyi şekilde yansıtacak çalışmalarda bulunmak

Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin belirlediği amaçlara ulaşarak kurumsal kimliğini ortaya koymasını sağlayacak projeleri geliştirerek çeşitlendirmek

Abant İzzet Baysal Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen bilimsel toplantı, sempozyum, seminer, konferans, akademik giysi töreni, açılış töreni, festival vb. etkinliklerin organizasyonlarında görev almak

GÖREVLERİ

Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin yazılı ve görsel olarak tanıtımının (tanıtım filmi, tanıtım katalogu, broşür, afiş, cd, bülten, belgesel gazete vb.) ilgili hedef kitlelere en uygun medya araçları ve en uygun yöntemlerin kullanılarak ulaşmasını sağlamak,

Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin yazılı ve görsel medyada yer almasını sağlamak,

Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin diğer üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve sanayi kuruluşları ile işbirliğini sağlayıcı etkinliklerin yürütülmesi,

Abant İzzet Baysal Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren öğrenci kulüplerinin çalışmalarının izlenerek ortak çalışmalar yapılması,

© 2012 - AİBÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Tasarım&Edit Fatih PEKER